Športovo-technická komisia
Členovia
Jaroslav Gašpárek
Ján Haladej
František Černej
Marián Pecuš
Dušan Tichý
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2016/2017-0091Neopodstatnená stažnosť na ŠTK
PB-STK-2016/2017-0090US ŠTK č. 32 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0089US ŠTK č. 32 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0088US ŠTK č. 32 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0087US ŠTK č. 32 bod 23/b
PB-STK-2016/2017-0086US ŠTK č. 32 bod 2/f
PB-STK-2016/2017-0085US ŠTK č. 32 bod 2/f
PB-STK-2016/2017-0084US ŠTK č. 31 bod 2/e a bod 7/c
PB-STK-2016/2017-0083US ŠTK č. 31 bod 3
PB-STK-2016/2017-0082US ŠTK č. 31 bod 7/b
PB-STK-2016/2017-0081US ŠTK č. 31 bod 4/b
PB-STK-2016/2017-0080US ŠTK č. 31 bod 4/c
PB-STK-2016/2017-0079US ŠTK č. 31 bod 4/a
PB-STK-2016/2017-0078US ŠTK č. 31 bod 8
PB-STK-2016/2017-0077US ŠTK č. 30 bod 2 a 3
PB-STK-2016/2017-0076US ŠTK č. 30 bod 4
PB-STK-2016/2017-0075US ŠTK č. 30 bod 4
PB-STK-2016/2017-0074US ŠTK č. 30 bod 4
PB-STK-2016/2017-0073US ŠTK č. 30 bod 6
PB-STK-2016/2017-0072US ŠTK č. 30 bod 5/b
PB-STK-2016/2017-0071US ŠTK č. 29 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0070US ŠTK č. 29 bod 2
PB-STK-2016/2017-0069US ŠTK č. 29 bod 3/c
PB-STK-2016/2017-0068US ŠTK č. 29 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0067US ŠTK č. 28 bod 3
PB-STK-2016/2017-0066US ŠTK č. 28 bod 4
PB-STK-2016/2017-0065US ŠTK č.28 bod 5
PB-STK-2016/2017-0064US ŠTK č.27 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0063US ŠTK č.27 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0062US ŠTK č.27 bod 3/c
PB-STK-2016/2017-0061US ŠTK č.26 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0060US ŠTK č.26 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0059US ŠTK č.25 bod 5/c/4
PB-STK-2016/2017-0058US ŠTK č.25 bod 6/b
PB-STK-2016/2017-0057US ŠTK č.25 bod 5/e/3
PB-STK-2016/2017-0056US ŠTK č.25 bod 5/e/1
PB-STK-2016/2017-0055US ŠTK č.25 bod 5/d/2
PB-STK-2016/2017-0054US ŠTK č.25 bod 6/a
PB-STK-2016/2017-0053US ŠTK č.25 bod 5/a/1 a 2
PB-STK-2016/2017-0052US ŠTK č.25 bod 5/d/1
PB-STK-2016/2017-0051US ŠTK č.25 bod 5/c/2
PB-STK-2016/2017-0050US ŠTK č.25 bod 5/b/2
PB-STK-2016/2017-0049US ŠTK č.25 bod 5/c/1
PB-STK-2016/2017-0048US ŠTK č.25 bod 7
PB-STK-2016/2017-0047US ŠTK č.24 bod 6/b/1
PB-STK-2016/2017-0046US ŠTK č.24 bod 6/a/2
PB-STK-2016/2017-0045US ŠTK č.24 bod 6/a/1
PB-STK-2016/2017-0044US ŠTK č.19 bod 2
PB-STK-2016/2017-0043US ŠTK č.15 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0042US ŠTK č.15 bod 3/a