Športovo-technická komisia
Členovia
František Černej
Miroslav Hromadík
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2017/2018-0205Omyl žiadateľa
PB-STK-2017/2018-0204US ŠTK č. 31 bod 2/e
PB-STK-2017/2018-0203US ŠTK č. 31 bod 4
PB-STK-2017/2018-0202US ŠTK č. 31 bod 3/f
PB-STK-2017/2018-0201US ŠTK č. 31 bod 3/f
PB-STK-2017/2018-0200US ŠTK č. 31 bod 3/g
PB-STK-2017/2018-0199US ŠTK č. 31 bod 3/g
PB-STK-2017/2018-0198US ŠTK č. 31 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0197US ŠTK č. 31 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0196US ŠTK č. 31 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0195US ŠTK č. 31 bod 3/k
PB-STK-2017/2018-0194US ŠTK č. 31 bod 3/k
PB-STK-2017/2018-0193US ŠTK č. 31 bod 3/j
PB-STK-2017/2018-0192US ŠTK č. 31 bod 3/j
PB-STK-2017/2018-0191US ŠTK č. 31 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0190US ŠTK č. 31 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0189US ŠTK č. 31 bod 3/i
PB-STK-2017/2018-0188US ŠTK č. 31 bod 3/i
PB-STK-2017/2018-0187US ŠTK č. 30 bod 2/g
PB-STK-2017/2018-0186US ŠTK č. 30 bod 2/d
PB-STK-2017/2018-0185US ŠTK č. 30 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0184US ŠTK č. 30 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0183US ŠTK č. 30 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0182US ŠTK č. 30 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0181US ŠTK č. 30 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0180US ŠTK č. 30 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0179US ŠTK č. 30 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0178US ŠTK č. 29 bod 2/e
PB-STK-2017/2018-0177US ŠTK č. 29 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0176US ŠTK č. 29 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0175US ŠTK č. 29 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0174US ŠTK č. 29 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0173US ŠTK č. 28 body 2, 3/b, 7
PB-STK-2017/2018-0172US ŠTK č. 28 bod 6
PB-STK-2017/2018-0171US ŠTK č. 28 bod 4
PB-STK-2017/2018-0170US ŠTK č. 28 bod 8
PB-STK-2017/2018-0169US ŠTK č. 28 bod 6
PB-STK-2017/2018-0168US ŠTK č. 28 bod 5/a
PB-STK-2017/2018-0167US ŠTK č. 28 bod 5/b
PB-STK-2017/2018-0166US ŠTK č. 27 bod 1/b
PB-STK-2017/2018-0165US ŠTK č. 27 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0164US ŠTK č. 27 bod 1/a
PB-STK-2017/2018-0163US ŠTK č. 27 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0162US ŠTK č. 27 bod 2
PB-STK-2017/2018-0161US ŠTK č.27 bod 5/b
PB-STK-2017/2018-0160US ŠTK č.27 bod 5/a
PB-STK-2017/2018-0159US ŠTK č.27 bod 6,7
PB-STK-2017/2018-0158US ŠTK č.27 bod 5/c
PB-STK-2017/2018-0157US ŠTK č.27 bod 4
PB-STK-2017/2018-0156US ŠTK č.27 bod 4