Športovo-technická komisia
Členovia
František Černej
Miroslav Hromadík
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2017/2018-0141Prihlášky na turnaje mládeže
PB-STK-2017/2018-0140US ŠTK č. 22
PB-STK-2017/2018-0139US ŠTK č. 22
PB-STK-2017/2018-0138US ŠTK č. 21 bod 1 a 2
PB-STK-2017/2018-0137US ŠTK č. 20 bod 3
PB-STK-2017/2018-0136US ŠTK č. 19 bod 2
PB-STK-2017/2018-0135US ŠTK č. 18 bod 6/b
PB-STK-2017/2018-0134US ŠTK č. 18 bod 6/g
PB-STK-2017/2018-0133US ŠTK č. 18 bod 6/e
PB-STK-2017/2018-0132US ŠTK č. 18 bod 6/d
PB-STK-2017/2018-0131US ŠTK č. 18 bod 6/c
PB-STK-2017/2018-0130US ŠTK č. 18 bod 6/b
PB-STK-2017/2018-0129US ŠTK č. 18 bod 6/a
PB-STK-2017/2018-0128US ŠTK č. 18 bod 6/g
PB-STK-2017/2018-0127US ŠTK č. 17 bod 5/a
PB-STK-2017/2018-0126US ŠTK č. 17 bod 5/a
PB-STK-2017/2018-0125US ŠTK č. 17 bod 5/a
PB-STK-2017/2018-0124US ŠTK č. 17 bod 5/b
PB-STK-2017/2018-0123US ŠTK č. 15 bod 3,4 a 5
PB-STK-2017/2018-0122US ŠTK č. 16 bod 2/e
PB-STK-2017/2018-0121US ŠTK č. 16 bod 3,4 a 5
PB-STK-2017/2018-0120US ŠTK č. 16 bod 6 a 7
PB-STK-2017/2018-0119US ŠTK č. 16 bod 9/a
PB-STK-2017/2018-0118US ŠTK č. 16 bod 9/b,c
PB-STK-2017/2018-0117US ŠTK č. 15 bod 3,4 a 5
PB-STK-2017/2018-0116US ŠTK č. 15 bod 6
PB-STK-2017/2018-0115US ŠTK č. 14 bod 5/f
PB-STK-2017/2018-0114US ŠTK č. 14 bod 5/e
PB-STK-2017/2018-0113US ŠTK č. 14 bod 5/d
PB-STK-2017/2018-0112US ŠTK č. 14 bod 5/c
PB-STK-2017/2018-0111US ŠTK č. 14 bod 5/b
PB-STK-2017/2018-0110US ŠTK č. 14 bod 5/a
PB-STK-2017/2018-0109US ŠTK č.13 bod č. 4/a
PB-STK-2017/2018-0108US ŠTK č.13 bod č. 4/a
PB-STK-2017/2018-0107US ŠTK č.13 bod č. 3/e
PB-STK-2017/2018-0106US ŠTK č.13 bod č. 3/c
PB-STK-2017/2018-0105US ŠTK č.13 bod č. 3/f
PB-STK-2017/2018-0104US ŠTK č.13 bod č. 3/g
PB-STK-2017/2018-0103US ŠTK č.13 bod č. 3/a
PB-STK-2017/2018-0102US ŠTK č.13 bod č. 3/b
PB-STK-2017/2018-0101US ŠTK č.13 bod č. 3/h
PB-STK-2017/2018-0100US ŠTK č.13 bod č. 3/h
PB-STK-2017/2018-0099Preplatenie cestovného
PB-STK-2017/2018-0097US ŠTK č. 12 bod 3/j
PB-STK-2017/2018-0096US ŠTK č. 12 bod 3/j
PB-STK-2017/2018-0095US ŠTK č. 12 bod 3/p
PB-STK-2017/2018-0094US ŠTK č. 12 bod 4
PB-STK-2017/2018-0093US ŠTK č. 12 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0092US ŠTK č. 12 bod 3/n