Športovo-technická komisia
Členovia
František Černej
Miroslav Hromadík
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2017/2018-0303US ŠTK č. 39 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0302US ŠTK č. 39 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0301US ŠTK č. 39 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0300US ŠTK č. 39 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0299US ŠTK č. 38 bod 3/g
PB-STK-2017/2018-0298US ŠTK č. 38 bod 3/g
PB-STK-2017/2018-0297US ŠTK č. 38 bod 3/f
PB-STK-2017/2018-0296US ŠTK č. 38 bod 3/f
PB-STK-2017/2018-0295US ŠTK č. 38 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0294US ŠTK č. 38 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0293US ŠTK č. 38 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0292US ŠTK č. 38 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0291US ŠTK č. 38 bod 2/g
PB-STK-2017/2018-0290US ŠTK č. 37 bod 3/g
PB-STK-2017/2018-0289US ŠTK č. 37 bod 2/f
PB-STK-2017/2018-0288US ŠTK č. 37 bod 2/h
PB-STK-2017/2018-0287US ŠTK č. 37 bod 2/e
PB-STK-2017/2018-0286US ŠTK č. 37 bod 2/g
PB-STK-2017/2018-0285US ŠTK č. 37 bod 2/c
PB-STK-2017/2018-0284US ŠTK č. 37 bod 2/b
PB-STK-2017/2018-0283US ŠTK č. 37 bod 4
PB-STK-2017/2018-0282US ŠTK č. 37 bod 3/g
PB-STK-2017/2018-0281US ŠTK č. 37 bod 3/f
PB-STK-2017/2018-0280US ŠTK č. 37 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0279US ŠTK č. 37 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0278US ŠTK č. 37 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0277US ŠTK č. 37 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0276US ŠTK č. 37 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0275US ŠTK č. 37 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0274US ŠTK č. 37 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0273US ŠTK č. 37 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0272US ŠTK č. 36 bod 3/f
PB-STK-2017/2018-0271US ŠTK č. 36 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0270US ŠTK č. 36 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0269US ŠTK č. 36 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0268US ŠTK č. 36 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0267US ŠTK č. 36 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0266US ŠTK č. 36 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0265US ŠTK č. 36 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0264US ŠTK č. 36 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0263US ŠTK č. 36 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0262US ŠTK č. 35 bod 4
PB-STK-2017/2018-0261US ŠTK č. 35 bod 3/h
PB-STK-2017/2018-0260US ŠTK č. 35 bod 3/h
PB-STK-2017/2018-0259US ŠTK č. 35 bod 3/i
PB-STK-2017/2018-0258US ŠTK č. 35 bod 3/i
PB-STK-2017/2018-0257US ŠTK č. 35 bod 3/g
PB-STK-2017/2018-0256US ŠTK č. 35 bod 3/g
PB-STK-2017/2018-0255US ŠTK č. 35 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0254US ŠTK č. 35 bod 3/e