Športovo-technická komisia
Členovia
František Černej
Miroslav Hromadík
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2018/2019-0023US ŠTK č. 6 bod 4, 5
PB-STK-2018/2019-0022US ŠTK č. 6 bod 3/a, b
PB-STK-2018/2019-0021US ŠTK č. 6 bod 2/b
PB-STK-2018/2019-0020US ŠTK č. 6 bod 6/d
PB-STK-2018/2019-0019US ŠTK č. 6 bod 6/c
PB-STK-2018/2019-0018US ŠTK č. 6 bod 6/b
PB-STK-2018/2019-0017US ŠTK č. 6 bod 6/a
PB-STK-2018/2019-0016US ŠTK č. 5 bod 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0015US ŠTK č. 5 bod 6
PB-STK-2018/2019-0014US ŠTK č. 5 bod 3/c
PB-STK-2018/2019-0013US ŠTK č. 5 bod 3/b
PB-STK-2018/2019-0012US ŠTK č. 5 bod 3/a
PB-STK-2018/2019-0011ŠTK nesúhlasí s navrhovaným termínom
PB-STK-2018/2019-0010US ŠTK č. 4 bod 3/c a bod 5
PB-STK-2018/2019-0009US ŠTK č. 4 bod 3/b
PB-STK-2018/2019-0008US ŠTK č. 4 bod 1
PB-STK-2018/2019-0007US ŠTK č. 4 bod 3/a
PB-STK-2018/2019-0006US ŠTK č. 4 bod 2
PB-STK-2018/2019-0005US ŠTK č. 3 bod 8/c
PB-STK-2018/2019-0004US ŠTK č. 3 bod 4/a
PB-STK-2018/2019-0003US ŠTK č. 3 bod 3/b a c, bod 4/b a bod 5/c
PB-STK-2018/2019-0002US ŠTK č. 3 bod 6/b
PB-STK-2018/2019-0001US ŠTK č. 3 bod 1/a