Športovo-technická komisia
Členovia
Jaroslav Gašpárek
Ján Haladej
František Černej
Marián Pecuš
Dušan Tichý
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2016/2017-0190US ŠTK č. 39 body 3/a, 4/a
PB-STK-2016/2017-0189US ŠTK č. 39 bod 6/b
PB-STK-2016/2017-0188US ŠTK č. 39 bod 6/a
PB-STK-2016/2017-0187US ŠTK č. 38 bod 7/a
PB-STK-2016/2017-0186US ŠTK č. 38 bod 7/b
PB-STK-2016/2017-0185US ŠTK č. 38 bod 3 a 4/a
PB-STK-2016/2017-0184US ŠTK č. 38 bod 8/b
PB-STK-2016/2017-0183US ŠTK č. 38 bod 8/b
PB-STK-2016/2017-0182US ŠTK č. 38 bod 8/a
PB-STK-2016/2017-0181US ŠTK č. 38 bod 8/a
PB-STK-2016/2017-0180US ŠTK č. 37 bod 5/d
PB-STK-2016/2017-0179US ŠTK č. 37 bod 5/f
PB-STK-2016/2017-0178US ŠTK č. 37 bod 5/j,k
PB-STK-2016/2017-0177US ŠTK č. 37 bod 5/d
PB-STK-2016/2017-0176US ŠTK č. 37 bod 5/e
PB-STK-2016/2017-0175US ŠTK č. 37 bod 5/e
PB-STK-2016/2017-0174US ŠTK č. 37 bod 5/h
PB-STK-2016/2017-0173US ŠTK č. 37 bod 5/h
PB-STK-2016/2017-0172US ŠTK č. 37 bod 5/g
PB-STK-2016/2017-0171US ŠTK č. 37 bod 5/c
PB-STK-2016/2017-0170US ŠTK č. 37 bod 5/b
PB-STK-2016/2017-0169US ŠTK č. 37 bod 5/a
PB-STK-2016/2017-0168US ŠTK č. 36 bod 8/a
PB-STK-2016/2017-0167US ŠTK č. 36 bod 7
PB-STK-2016/2017-0166US ŠTK č. 36 bod 7
PB-STK-2016/2017-0165US ŠTK č. 35 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0164US ŠTK č. 35 bod 3/g
PB-STK-2016/2017-0163US ŠTK č. 35 bod 3/g
PB-STK-2016/2017-0162US ŠTK č. 35 bod 3/h
PB-STK-2016/2017-0161US ŠTK č. 35 bod 3/h
PB-STK-2016/2017-0160US ŠTK č. 35 bod 3/h
PB-STK-2016/2017-0159US ŠTK č. 35 bod 3/h
PB-STK-2016/2017-0158US ŠTK č. 35 bod 4
PB-STK-2016/2017-0157US ŠTK č. 35 bod 3/g
PB-STK-2016/2017-0156US ŠTK č. 35 bod 3/c
PB-STK-2016/2017-0155US ŠTK č. 35 bod 3/c
PB-STK-2016/2017-0154US ŠTK č. 35 bod 3/d
PB-STK-2016/2017-0153US ŠTK č. 35 bod 3/d
PB-STK-2016/2017-0152US ŠTK č. 35 bod 3/e
PB-STK-2016/2017-0151US ŠTK č. 35 bod 3/f
PB-STK-2016/2017-0150US ŠTK č. 35 bod 3/f
PB-STK-2016/2017-0149US ŠTK č. 35 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0148US ŠTK č. 34 bod 8/a
PB-STK-2016/2017-0147US ŠTK č. 34 bod 8/b
PB-STK-2016/2017-0146US ŠTK č. 34 bod 2/i
PB-STK-2016/2017-0145US ŠTK č. 34 bod 10/b
PB-STK-2016/2017-0144US ŠTK č. 34 bod 4
PB-STK-2016/2017-0143US ŠTK č. 34 bod 4
PB-STK-2016/2017-0142US ŠTK č. 34 bod 8/a
PB-STK-2016/2017-0141US ŠTK č. 34 bod 9