Športovo-technická komisia
Členovia
Jaroslav Gašpárek
Ján Haladej
František Černej
Marián Pecuš
Dušan Tichý
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2017/2018-0117US ŠTK č. 15 bod 3,4 a 5
PB-STK-2017/2018-0116US ŠTK č. 15 bod 6
PB-STK-2017/2018-0115US ŠTK č. 14 bod 5/f
PB-STK-2017/2018-0114US ŠTK č. 14 bod 5/e
PB-STK-2017/2018-0113US ŠTK č. 14 bod 5/d
PB-STK-2017/2018-0112US ŠTK č. 14 bod 5/c
PB-STK-2017/2018-0111US ŠTK č. 14 bod 5/b
PB-STK-2017/2018-0110US ŠTK č. 14 bod 5/a
PB-STK-2017/2018-0109US ŠTK č.13 bod č. 4/a
PB-STK-2017/2018-0108US ŠTK č.13 bod č. 4/a
PB-STK-2017/2018-0107US ŠTK č.13 bod č. 3/e
PB-STK-2017/2018-0106US ŠTK č.13 bod č. 3/c
PB-STK-2017/2018-0105US ŠTK č.13 bod č. 3/f
PB-STK-2017/2018-0104US ŠTK č.13 bod č. 3/g
PB-STK-2017/2018-0103US ŠTK č.13 bod č. 3/a
PB-STK-2017/2018-0102US ŠTK č.13 bod č. 3/b
PB-STK-2017/2018-0101US ŠTK č.13 bod č. 3/h
PB-STK-2017/2018-0100US ŠTK č.13 bod č. 3/h
PB-STK-2017/2018-0099Preplatenie cestovného
PB-STK-2017/2018-0097US ŠTK č. 12 bod 3/j
PB-STK-2017/2018-0096US ŠTK č. 12 bod 3/j
PB-STK-2017/2018-0095US ŠTK č. 12 bod 3/p
PB-STK-2017/2018-0094US ŠTK č. 12 bod 4
PB-STK-2017/2018-0093US ŠTK č. 12 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0092US ŠTK č. 12 bod 3/n
PB-STK-2017/2018-0091US ŠTK č. 12 bod 3/m
PB-STK-2017/2018-0090US ŠTK č. 12 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0089US ŠTK č. 12 bod 3/x
PB-STK-2017/2018-0088US ŠTK č. 12 bod 3/x
PB-STK-2017/2018-0087US ŠTK č. 12 bod 3/w
PB-STK-2017/2018-0086US ŠTK č. 12 bod 3/w
PB-STK-2017/2018-0085US ŠTK č. 12 bod 3/l
PB-STK-2017/2018-0084US ŠTK č. 12 bod 3/k
PB-STK-2017/2018-0083US ŠTK č. 12 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0082US ŠTK č. 12 bod 3/r
PB-STK-2017/2018-0081US ŠTK č. 12 bod 3/r
PB-STK-2017/2018-0080US ŠTK č. 12 bod 3/u
PB-STK-2017/2018-0079US ŠTK č. 12 bod 3/f
PB-STK-2017/2018-0078US ŠTK č. 12 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0077US ŠTK č. 12 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0076US ŠTK č. 12 bod 3/s
PB-STK-2017/2018-0075US ŠTK č. 12 bod 3/s
PB-STK-2017/2018-0074US ŠTK č. 12 bod 3/o
PB-STK-2017/2018-0073US ŠTK č. 12 bod 3/t
PB-STK-2017/2018-0072US ŠTK č. 12 bod 3/t
PB-STK-2017/2018-0071US ŠTK č. 12 bod 3/y
PB-STK-2017/2018-0070US ŠTK č. 12 bod 3/q
PB-STK-2017/2018-0069US ŠTK č. 12 bod 3/h
PB-STK-2017/2018-0068US ŠTK č.12 bod 3/g