Športovo-technická komisia
Členovia
Jaroslav Gašpárek
Ján Haladej
František Černej
Marián Pecuš
Dušan Tichý
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2017/2018-0023US ŠTK č. 7 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0022US ŠTK č. 7 bod 3/b
PB-STK-2017/2018-0021US ŠTK č. 7 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0020US ŠTK č. 7 bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0019US ŠTK č. 7 bod 3/a
PB-STK-2017/2018-0018US ŠTK č. 7 bod 3/f
PB-STK-2017/2018-0017US ŠTK č. 7 bod 3/e
PB-STK-2017/2018-0016US ŠTK č. 7 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0015US ŠTK č. 7 bod 3/d
PB-STK-2017/2018-0014US ŠTK č. 6 bod 2/f
PB-STK-2017/2018-0013US ŠTK č. 6 bod 3/a, b
PB-STK-2017/2018-0012US ŠTK č. 5 bod 2
PB-STK-2017/2018-0011US ŠTK č. 5 bod 1/a, b
PB-STK-2017/2018-0010US ŠTK č. 4 bod 1/a
PB-STK-2017/2018-0009US ŠTK č. 4 bod 2 a bod 3/c
PB-STK-2017/2018-0008US ŠTK č. 4 bod 1/b
PB-STK-2017/2018-0007US ŠTK č.3 bod 3
PB-STK-2017/2018-0006US ŠTK č.3 bod 1
PB-STK-2017/2018-0005US ŠTK č.2 bod 2/a
PB-STK-2017/2018-0004US ŠTK č.2 bod 1 - 4.liga SŽ sk. SEVER/b
PB-STK-2017/2018-0003US ŠTK č.2 bod 2/b a bod 3
PB-STK-2017/2018-0002ŠTK berie na vedomie
PB-STK-2017/2018-0001Uznesenie ŠTK k podaniu TJ Tatran Horovce v ISSF