Športovo-technická komisia
Členovia
Jaroslav Gašpárek
Ján Haladej
František Černej
Marián Pecuš
Dušan Tichý
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2016/2017-0044US ŠTK č.19 bod 2
PB-STK-2016/2017-0043US ŠTK č.15 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0042US ŠTK č.15 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0041US ŠTK č.14 bod 2/g
PB-STK-2016/2017-0040US ŠTK č.14 bod 3
PB-STK-2016/2017-0039US ŠTK č.13 bod 3/d
PB-STK-2016/2017-0038US ŠTK č.13 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0037US ŠTK č.13 bod 3/c
PB-STK-2016/2017-0036US ŠTK č.13 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0035Zmena delegácie na MFS
PB-STK-2016/2017-0034US ŠTK č.12 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0033US ŠTK č.12 bod 3/d
PB-STK-2016/2017-0032US ŠTK č.12 bod 3/d
PB-STK-2016/2017-0031US ŠTK č.12 bod 3/c
PB-STK-2016/2017-0030US ŠTK č.12 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0029Riešenie sporu
PB-STK-2016/2017-0028US ŠTK č.11 bod 5/a
PB-STK-2016/2017-0027US ŠTK č.11 bod 5/b
PB-STK-2016/2017-0026US ŠTK č.11 bod 10
PB-STK-2016/2017-0025US ŠTK č. 10 bod 3/h
PB-STK-2016/2017-0024US ŠTK č. 10 bod g
PB-STK-2016/2017-0023US ŠTK č. 10 bod 3/ c
PB-STK-2016/2017-0022US VŠTK č.10 bod 3/e
PB-STK-2016/2017-0021US ŠTK č.10 bod 3/f
PB-STK-2016/2017-0020US ŠTK č.10 bod 3/f
PB-STK-2016/2017-0019US ŠTK č.10 bod 4
PB-STK-2016/2017-0018US ŠTK č. 9 bod 4/b
PB-STK-2016/2017-0017US ŠTK č. 9 bod 4/a
PB-STK-2016/2017-0016US ŠTK č. 9 bod 4/b
PB-STK-2016/2017-0015US ŠTK č. 9 bod 5
PB-STK-2016/2017-0014US ŠTK č. 8 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0013US ŠTK č. 8 bod 4
PB-STK-2016/2017-0012US ŠTK č. 8 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0011US ŠTK č. 6 bod 5/b
PB-STK-2016/2017-0010US ŠTK č. 5 bod 6/b
PB-STK-2016/2017-0009US ŠTK č.5 bod 5
PB-STK-2016/2017-0008US ŠTK č. 7 bod 6/c
PB-STK-2016/2017-0007US ŠTK č. 7 bod 6/b
PB-STK-2016/2017-0006US ŠTK č.7 bod6/a
PB-STK-2016/2017-0005US ŠTK č.5 bod 6/a
PB-STK-2016/2017-0004US ŠTK č.5 bod 4
PB-STK-2016/2017-0003US č.38 bod 6
PB-STK-2016/2017-0002u.s.štk 37 bod 7
PB-STK-2016/2017-0001u.s.štk 1 bod 1