Športovo-technická komisia
Členovia
Jaroslav Gašpárek
Ján Haladej
František Černej
Marián Pecuš
Dušan Tichý
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2016/2017-0064US ŠTK č.27 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0063US ŠTK č.27 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0062US ŠTK č.27 bod 3/c
PB-STK-2016/2017-0061US ŠTK č.26 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0060US ŠTK č.26 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0059US ŠTK č.25 bod 5/c/4
PB-STK-2016/2017-0058US ŠTK č.25 bod 6/b
PB-STK-2016/2017-0057US ŠTK č.25 bod 5/e/3
PB-STK-2016/2017-0056US ŠTK č.25 bod 5/e/1
PB-STK-2016/2017-0055US ŠTK č.25 bod 5/d/2
PB-STK-2016/2017-0054US ŠTK č.25 bod 6/a
PB-STK-2016/2017-0053US ŠTK č.25 bod 5/a/1 a 2
PB-STK-2016/2017-0052US ŠTK č.25 bod 5/d/1
PB-STK-2016/2017-0051US ŠTK č.25 bod 5/c/2
PB-STK-2016/2017-0050US ŠTK č.25 bod 5/b/2
PB-STK-2016/2017-0049US ŠTK č.25 bod 5/c/1
PB-STK-2016/2017-0048US ŠTK č.25 bod 7
PB-STK-2016/2017-0047US ŠTK č.24 bod 6/b/1
PB-STK-2016/2017-0046US ŠTK č.24 bod 6/a/2
PB-STK-2016/2017-0045US ŠTK č.24 bod 6/a/1
PB-STK-2016/2017-0044US ŠTK č.19 bod 2
PB-STK-2016/2017-0043US ŠTK č.15 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0042US ŠTK č.15 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0041US ŠTK č.14 bod 2/g
PB-STK-2016/2017-0040US ŠTK č.14 bod 3
PB-STK-2016/2017-0039US ŠTK č.13 bod 3/d
PB-STK-2016/2017-0038US ŠTK č.13 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0037US ŠTK č.13 bod 3/c
PB-STK-2016/2017-0036US ŠTK č.13 bod 3/b
PB-STK-2016/2017-0035Zmena delegácie na MFS
PB-STK-2016/2017-0034US ŠTK č.12 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0033US ŠTK č.12 bod 3/d
PB-STK-2016/2017-0032US ŠTK č.12 bod 3/d
PB-STK-2016/2017-0031US ŠTK č.12 bod 3/c
PB-STK-2016/2017-0030US ŠTK č.12 bod 3/a
PB-STK-2016/2017-0029Riešenie sporu
PB-STK-2016/2017-0028US ŠTK č.11 bod 5/a
PB-STK-2016/2017-0027US ŠTK č.11 bod 5/b
PB-STK-2016/2017-0026US ŠTK č.11 bod 10
PB-STK-2016/2017-0025US ŠTK č. 10 bod 3/h
PB-STK-2016/2017-0024US ŠTK č. 10 bod g
PB-STK-2016/2017-0023US ŠTK č. 10 bod 3/ c
PB-STK-2016/2017-0022US VŠTK č.10 bod 3/e
PB-STK-2016/2017-0021US ŠTK č.10 bod 3/f
PB-STK-2016/2017-0020US ŠTK č.10 bod 3/f
PB-STK-2016/2017-0019US ŠTK č.10 bod 4
PB-STK-2016/2017-0018US ŠTK č. 9 bod 4/b
PB-STK-2016/2017-0017US ŠTK č. 9 bod 4/a
PB-STK-2016/2017-0016US ŠTK č. 9 bod 4/b
PB-STK-2016/2017-0015US ŠTK č. 9 bod 5