Športovo-technická komisia
PB-STK-2017/2018-0001
Uznesenie ŠTK k podaniu TJ Tatran Horovce v ISSF
ŠTK berie Vaše oznámenie na vedomie len ako informáciu. Podľa názoru ŠTK Vám neprináleží podanie predbežnej dodatočnej prihlášky za iný klub (FC Lumax Horovce), ako zástupcovi klubu TJ Tatran Horovce. Pokiaľ nemá novovzniknutý klub FC Lumax Horovce schválenú právnu subjektivitu orgánmi SFZ, tak nemôže na ŠTK ObFZ Považská Bystrica podať žiadosť o zaradenie do súťaže. Oficiálnu prihlášku FC Lumax Horovce (po prijatí za člena SFZ) bolo možné zaslať na ŠTK ObFZ PB cez ISSF. Prihlášku bolo potrebné zaslať za každé družstvo zvlášť. Preregistrácia prihláseného družstva dorastu TJ Tatran Horovce na FC Lumax Horovce nie je pre ŠTK možná. " Prevod časti klubu na iný klub je možný len na základe smernice SFZ o právno - organizačných zmenách v kluboch a vykonáva ju matrika SFZ na základe posúdenia právneho oddelenia SFZ. Matrika SFZ to vykoná tzv. generálnou sukscesiou. Žiadny orgán ObFZ nemá takúto kompetenciu." Termín na podanie prihlášok bol do 27. 06. 2017 (utorok) uzávierka prihlášok. Jaroslav Gašpárek predseda ŠTK
Rozhodnutie: PB-STK-2017/2018-0001
Klub: TJ Tatran Horovce
Dátum zaevidovania: 02.07.2017 16:49
Dátum vyriešenia: 02.07.2017 16:50
Stav: Vyriešené