Športovo-technická komisia
PB-STK-2017/2018-0002
ŠTK berie na vedomie
Dobrý večer pán Šesták. Toto nie je elektronická prihláška do súťaže ale všeobecné podanie na ŠTK komisiu. Postupujte tak, ako keď ste prihlasovali do súťaže družstvo dospelých len vytvorte družstvo prípravky U11 MIX. Jaroslav Gašpárek predseda ŠTK
Rozhodnutie: PB-STK-2017/2018-0002
Klub: TJ Družstevník Šebešťanová
Dátum zaevidovania: 17.07.2017 22:00
Dátum vyriešenia: 17.07.2017 22:00
Stav: Vyriešené