Disciplinárna komisia
PB-DK-2016/2017-0026
ÚS - DK - č.20 - 29.3.2017
Úradná správa č.: 20 zo dňa 29. marca 2017 Pozastavenie športu podľa čl. 37/5a,b na 1 m.s. (5ŽK, 9ŽK): D88 Martin Tomana, 1198409, Praznov D89 Radoslav Baláž, 1148150, Dulov D90 Vladimír Kašša, 1218334, Košeca od 27.10.2016 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D91 Andrej Pagáč, 1165223, Horná Poruba – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D92 Pavol Ondrejka, 1231217, Košeca – 4 týždne N podľa 48/1c,2b, 71/3a D93 Ferdinand Kováč, 1115489, Kvašov - 4 týždne N podľa 48/1c,2b, 71/3a D94 Rastislav Jurdík, 1239911, Šebešťanová – 2 s.s. N podľa 49/1a, 71/3a D95 Dušan Kopačka, 1004679, Ilava – 1 mesiac N podľa 53/1c, 2b, 71/3a D96 Peter Letko, VD dospelých Ilava – zákaz výkonu funkcie VD 1 mesiac N podľa 53/3 D97 Peter Šedo, 1128534, Ilava – zákaz výkonu funkcie kapitána 1 mesiac N podľa 53/3 DS uložené klubom: D98 MFK Ilava – pokuta 70,-€ podľa čl. 64/1a, RS 10.1.8
Rozhodnutie: PB-DK-2016/2017-0026
Dátum zaevidovania: 31.03.2017 08:24
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Tomana Žk po 5.napomínaní 10 EUR 31.03.2017 08:26
Radoslav Baláž ŽK po 5.napomínaní 10 EUR 31.03.2017 08:26
Vladimír Kašša ŽK po 5.napomínaní 10 EUR 31.03.2017 08:27
Andrej Pagáč Poplatok za ČK 10 EUR 31.03.2017 08:27
Ferdinand Kováč Poplatok za ČK 10 EUR 31.03.2017 08:28
Rastislav Jurdík Poplatok za ČK 10 EUR 31.03.2017 08:29
Dušan Kopačka Rokovací poplatok 10 EUR 31.03.2017 08:32
poplatok za disciplinárne priestupky členov realizačného tímu D96 10 EUR 31.03.2017 08:33
poplatok za disciplinárne priestupky členov realizačného tímu D97 10 EUR 31.03.2017 08:33
POKUTY