Disciplinárna komisia
PB-DK-2016/2017-0028
US - DK č.22 - 13.4.2017
Úradná správa č.: 22 zo dňa 13. apríla 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D109 Ľubomír Mišovec, 1273407, Bolešov – 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a D110 Tomáš Marjenka, 1226506, Prejta – 3 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a D111 Tomáš Kostelanský, 1261337, Podmanín – 2 s.s. N podľa 47/1b, 2b, 71/3a,d,g D112 Samuel Mikula, 1275341, Horovce – 1 s.s. N podľa 45/1, 2a, 71/3a D113 Tomáš Kardoš, 1202548, Pružina – 1 s.s. P podľa 37/3, 71/3a DS uložené klubom: D114 TJ Skaličan Praznov – pokuta 20,-€ podľa čl. 64/1b, 5, RS/B 10.1.10, 71/3e D115 MFK Nová Dubnica - pokuta 20,-€ podľa čl. 54/1b, 5, RS/B 10.1.10, 71/3e D116 TJ Manín Podmanín – pokuta 20,-€ podľa čl. 47/4 (D111) Zmena DS podľa čl. 41: D117 Pavol Ondrejka, 1231217, Košeca – 1 týždeň P od 19.4.2017 (skúšobná doba do 30.6.2017) ------- Dušan Kopačka, 1004679, Ilava – zamieta sa (hráč dostal DS na dolnej hranici sadzby)
Rozhodnutie: PB-DK-2016/2017-0028
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 16:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ľubomír Mišovec Vylúčený hráč 10 EUR 21.04.2017 16:29
Tomáš Marjenka Vylúčený hráč 10 EUR 21.04.2017 16:29
Tomáš Kostelanský vylúčený hráč 10 EUR 21.04.2017 16:30
Samuel Mikula Vylúčený hráč 10 EUR 21.04.2017 16:31
Tomáš Kardoš Vylúčený hráč 10 EUR 21.04.2017 16:33
Pavol Ondrejka žiadosť o zmenu výkonu disciplinárneho opatrenia 10 EUR 21.04.2017 16:36
Dušan Kopačka žiadosť o zmenu výkonu disciplinárneho opatrenia 10 EUR 21.04.2017 16:37
POKUTY