Disciplinárna komisia
PB-DK-2016/2017-0029
US - DK č.23 - 20.4.2017
Úradná správa č.: 23 zo dňa 20. apríla 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D118 Vladimír Mácsai, 1231308, Lazy pod Makytou – 4 týždne N podľa 48/1c, 2b, 71/3a D119 Peter Drážkovec, 1220228, Horná Poruba – 1 m.s. N podľa 37/5a D120 Radoslav Pagáč, 1210419, Dulov – 4 týždne N podľa 48/1c, 2b, 71/3a DS uložené klubom: D121 TJ Iskra Borčice – pokuta 20,-€ podľa čl. 64/1b, 5, RS/B 10.1.10, 71/3e D122 FK Streženice - pokuta 20,-€ podľa čl. 54/1b, 5, RS/B 10.1.10, 71/3e D123 TJ Jednota Dulov – pokuta 20,-€ podľa čl. 48/4 (D120) D124 TJ Jednota Lazy pod Makytou - pokuta 20,-€ podľa čl. 48/4 (D118) D125 MFK Ilava – pokuta 100,-€ podľa čl. 59, RS/B 10.1.2, 71/3e (nenastúpenie na zápas) D126 MFK Ilava – pokuta 250,-€ podľa čl. 64/1a, 5, RS/A 5.5, 71/3e (odhlásenie zo súťaže) Zmena DS podľa čl. 41: D127 Ferdinand Kováč, 1115489, Kvašov – 1 týždeň P (skúšobná doba do 30.6.2017)
Rozhodnutie: PB-DK-2016/2017-0029
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 17:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vladimír Mácsai Vylúčený hráč 10 EUR 21.04.2017 17:19
Peter Dražkovec Vylúčený hráč 10 EUR 21.04.2017 17:20
Radoslav Pagáč vylúčený hráč 10 EUR 21.04.2017 17:21
Ferdinand Kováč žiadosť o zmenu výkonu disciplinárneho opatrenia 10 EUR 21.04.2017 17:25
POKUTY