Disciplinárna komisia
PB-DK-2017/2018-0001
US - DK č.1 - 9.8.2017
Úradná správa č.: 1 zo dňa 09. augusta 2017 Zmena DS: D184 Miroslav Ciesar, 1184294, Lazy pod Makytou – pokuta 10,-€ podľa 37/5a, 37/6 D185 Filip Kmošena, 1231657, Lazy pod Makytou – pokuta 10,-€ podľa 37/5a, 37/6 Ostatné DS: D1 FC Lumax Horovce – pokuta 60,-€ podľa 64/1b, 64/5, 12, 71/3e (oneskorené podanie prihlášok dospelých a dorastu po Aktíve ŠTK) D2 TJ Hradčan Lednica – pokuta 200,-€ podľa 64/1a, 64/5, RS/A čl. 5.5 Oznamy DK: DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 8 a čl. 34 ods. 7 bol výkon všetkých DS uložených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých dĺžka nebola viac ako 6 mesiacov, prerušený od 21.6.2017 do 10.8.2017. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 10.08.2017 14:38
Stav: Nové
POKUTY