Disciplinárna komisia
PB-DK-2017/2018-0002
US - DK č.2 - 17.8.2017
Úradná správa č.: 2 zo dňa 17. augusta 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D3 Peter Pavlis, 1088911, Púchov – 2 týždne N podľa 47/1b,2b, 71/3a Upustenie od výkonu zvyšku DS podľa čl. 41: D4 Jakub Harušinec, 1250566, Udiča – 1 s.s. P (skúšobná doba do 30.11.2017)
Rozhodnutie: PB-DK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 18.08.2017 23:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Pavlis Poplatok za ČK 10 EUR 18.08.2017 23:21
Jakub Harušinec žiadosť o zmenu výkonu disciplinárneho opatrenia 10 EUR 18.08.2017 23:22