Disciplinárna komisia
PB-DK-2017/2018-0003
US - DK č.3 - 23.8.2017
Úradná správa č.: 3 zo dňa 23. augusta 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D5 Lukáš Budjač, 1154851, Mikušovce – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a Oznamy DK: DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb DK nebude prihliadať. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 27.08.2017 16:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Budjač Vylúčený hráč 10 EUR 27.08.2017 16:32