Disciplinárna komisia
PB-DK-2017/2018-0004
US - DK č.4 - 30.8.2017
Úradná správa č.: 4 zo dňa 30. augusta 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D6 Juraj Vlach, 1120347, Dolná Mariková – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D7 Filip Noska, 1239651, Kameničany – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D8 Juraj Šatka, 1181524, Tŕstie - 1 s.s. N podľa 45/1, 2a, 71/3a Ostatné DS: D9 MFK Ilava – pokuta 70,-€ podľa 64/1a,5, 71/3e, RS/B 10.1.3
Rozhodnutie: PB-DK-2017/2018-0004
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 22:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Vlach Vylúčený hráč 10 EUR 08.09.2017 22:24
Filip Noska Vylúčený hráč 10 EUR 08.09.2017 22:24
Juraj Šatka Vylúčený hráč 10 EUR 08.09.2017 22:25
POKUTY