Komisia rozhodcov
Členovia
Anton Hrenák
Kamil Španihel
Miroslav Fúrik
Tajomníci