Komisia delegátov
Členovia
Kamil Španihel
Tajomníci