Športovo-technická komisia
Členovia
František Černej
Miroslav Hromadík
Tajomníci
Rozhodnutia
PB-STK-2018/2019-0128US ŠTK č. 17 bod 3/c
PB-STK-2018/2019-0127US ŠTK č. 17 bod 3/b
PB-STK-2018/2019-0126US ŠTK č. 17 bod 3/a
PB-STK-2018/2019-0125US ŠTK č. 17 bod 2/b
PB-STK-2018/2019-0124US ŠTK č. 16 bod č. 6/c
PB-STK-2018/2019-0123US ŠTK č. 16 bod č. 3,4 a 5
PB-STK-2018/2019-0122Osprevedlnenie sa z neúčasti na rokovaní ŠTK
PB-STK-2018/2019-0121Oprava strelca 2 gólu hostí
PB-STK-2018/2019-0120Vyjaderenie sa k neudelenie ŽK
PB-STK-2018/2019-0119Oprava strelca 2 gólu hostí
PB-STK-2018/2019-0118US ŠTK č.15 bod 3/b
PB-STK-2018/2019-0117US ŠTK č.15 bod 3/a
PB-STK-2018/2019-0116US ŠTK č.14 bod 3/b
PB-STK-2018/2019-0115US ŠTK č.14 body 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0114US ŠTK č.14 body 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0113US ŠTK č.14 body 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0112US ŠTK č.14 body 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0111US ŠTK č.14 body 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0110US ŠTK č.14 body 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0109US ŠTK č.14 body 2d, 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0108US ŠTK č.14 body 2d, 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0107US ŠTK č.14 body 2d, 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0106US ŠTK č.14 body 2d, 4 a 5
PB-STK-2018/2019-0105US ŠTK č. 14 bod 3/c a d
PB-STK-2018/2019-0104US ŠTK č.14 bod 3/f
PB-STK-2018/2019-0103US ŠTK č.14 bod 3/e
PB-STK-2018/2019-0102US ŠTK č.14 bod 3/b
PB-STK-2018/2019-0101US ŠTK č.14 bod 3/c, d
PB-STK-2018/2019-0100US ŠTK č.14 bod 3/a
PB-STK-2018/2019-0099Dohoda klubov na náhradnom termíne
PB-STK-2018/2019-0098US ŠTK č. 13 bod 3/a
PB-STK-2018/2019-0097US ŠTK č. 13 bod 3/b
PB-STK-2018/2019-0096US ŠTK č. 12 bod 3/a
PB-STK-2018/2019-0095US ŠTK č. 12 bod 3/c
PB-STK-2018/2019-0094US ŠTK č. 12 bod 3/c
PB-STK-2018/2019-0093US ŠTK č. 12 bod 3/d
PB-STK-2018/2019-0092US ŠTK č. 12 bod 3/d
PB-STK-2018/2019-0091US ŠTK č. 12 bod 3/b
PB-STK-2018/2019-0090US ŠTK č. 12 bod 3/b
PB-STK-2018/2019-0089US ŠTK č. 11 bod 3/d
PB-STK-2018/2019-0088US ŠTK č. 11 bod 3/d
PB-STK-2018/2019-0087US ŠTK č. 11 bod 3/e
PB-STK-2018/2019-0086US ŠTK č. 11 bod 3/e
PB-STK-2018/2019-0085US ŠTK č. 11 bod 3/f
PB-STK-2018/2019-0084US ŠTK č. 11 bod 3/f
PB-STK-2018/2019-0083US ŠTK č. 11 bod 3/g
PB-STK-2018/2019-0082US ŠTK č. 11 bod 3/g
PB-STK-2018/2019-0081US ŠTK č. 11 bod 3/h
PB-STK-2018/2019-0080US ŠTK č. 11 bod 3/h
PB-STK-2018/2019-0079US ŠTK č. 11 bod 3/a