Disciplinárna komisia
PB-DK-2017/2018-0007
US - DK č.7 - 21.9.2017
Úradná správa č.: 7 zo dňa 21. septembra 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D17 Juraj Hrišo, 1147273, Streženice – 1 s.s. N podľa 45/1,2a, 71/3a D18 „D“ Samuel Figur, 1275322, Lumax Horovce – 2 s.s. N podľa 53/1, 2a, 71/3e Ostatné DS: D19 MFK Ilava – pokuta 70,-€ podľa 64/1a,5, 71/3a,e, RS/B 10.1.3 D20 FC Lumax Horovce – pokuta 70,-€ podľa 53, 64/1a,5, 71/3a,e, RS/B 10.1.7
Rozhodnutie: PB-DK-2017/2018-0007
Dátum zaevidovania: 24.09.2017 07:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Hrišo Vylúčený hráč 10 EUR 24.09.2017 07:30
Samuel Figur Rokovací poplatok 10 EUR 24.09.2017 07:31
POKUTY