Disciplinárna komisia
PB-DK-2017/2018-0009
US - DK č.9 - 5.10.2017
Úradná správa č.: 9 zo dňa 05. októbra 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D22 Martin Hrebičík, 1261010, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D23 Samuel Mikula, 1275341, Lumax Horovce – 1 s.s. N podľa 45/1, 2a, 71/3a D24 Juraj Šatka, 1181524, Tŕstie – 1 s.s. N podľa 45/1, 2a, 71/3a D25 Ľubomír Rafaj, 1158314, K. Podhradie - 1 s.s. N podľa 45/1, 2a, 71/3a D26 Patrik Staňo, 1220233, K.Podhradie – 1 m.s. N podľa 37/5a Oznamy DK: DK opätovne žiada delegované osoby, aby pri popise priestupku, za ktorý bola udelená červená karta uvádzali podrobnejšie informácie, napr.: či sa jedná o priestupok v súboji o loptu, či o priestupok v prerušenej hre, či došlo k zraneniu hráča, atd... DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb DK nebude prihliadať.
Rozhodnutie: PB-DK-2017/2018-0009
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 20:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Hrebičík Vylúčený hráč 10 EUR 20.10.2017 20:42
Samuel Mikula Vylúčený hráč 10 EUR 20.10.2017 20:42
Juraj Šatka Vylúčený hráč 10 EUR 20.10.2017 20:43
Ľubomír Rafaj Vylúčený hráč 10 EUR 20.10.2017 20:44
Patrik Staňo ŽK po 5.napomínaní 10 EUR 20.10.2017 20:44