Disciplinárna komisia
PB-DK-2017/2018-0010
US - DK č.10 - 11.10.2017
Úradná správa č.: 10 zo dňa 11. októbra 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D27 „D“ Timotej Smataník, 1282570, Jasenica – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D28 „D“ Kristián Pavlík, 1283748, D. Kočkovce – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D29 „D“ Patrik Haladej, 1277681, Plevník – 1 s.s. N podľa 45/1, 2a, 71/3a Ostatné DS: D30 ŠK Dohňany – pokuta 70,-€ podľa 64/1a, 5, RS/B 10.1.3 Oznamy DK: DK opätovne žiada delegované osoby, aby pri popise priestupku, za ktorý bola udelená červená karta uvádzali podrobnejšie informácie, napr.: či sa jedná o priestupok v súboji o loptu, či o priestupok v prerušenej hre, či došlo k zraneniu hráča, atd... DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb DK nebude prihliadať.
Rozhodnutie: PB-DK-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 20:45
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Timotej Smataník Vylúčený hráč 5 EUR 20.10.2017 20:47
Kristián Pavlík Vylúčený hráč 5 EUR 20.10.2017 20:49
Patrik Haladej Vylúčený hráč 5 EUR 20.10.2017 20:50
POKUTY