Disciplinárna komisia
PB-DK-2017/2018-0011
US - DK č.11 - 18.10.2017
Úradná správa č.: 11 zo dňa 18. októbra 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D31 Michal Kvasnica, 1162366, Bolešov – 1 mesiac N podľa 49/1b, 2a, 71/3a D32 Marek Černošík, 1137677, Papradno – 1 mesiac N podľa 49/1b, 2a, 71/3a D33 Peter Dražkovec, 1220228, Horná Poruba – 1 s.s. N podľa 45/1, 2a, 71/3a D34 „D“ Martin Švítel, 1353060, Bolešov - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D35 „D“ Radovan Návoj, 1330973, Dolné Kočkovce – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a Ostatné DS: D36 FK Červený Kameň – pokuta 100,-€ podľa 64/1a, 5, RS/B 10.1.2 Oznamy DK: DK opätovne žiada delegované osoby, aby pri popise priestupku, za ktorý bola udelená červená karta uvádzali podrobnejšie informácie, napr.: či sa jedná o priestupok v súboji o loptu, či o priestupok v prerušenej hre, či došlo k zraneniu hráča, atd... DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb DK nebude prihliadať.
Rozhodnutie: PB-DK-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 20:51
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Kvasnica Vylúčený hráč 10 EUR 20.10.2017 20:52
Marek Černošík Vylúčený hráč 10 EUR 20.10.2017 20:52
Peter Dražkovec Vylúčený hráč 10 EUR 20.10.2017 21:01
Martin Švítel Vylúčený hráč 5 EUR 20.10.2017 21:01
Radovan Návoj Vylúčený hráč 5 EUR 20.10.2017 21:03
POKUTY