Disciplinárna komisia
PB-DK-2017/2018-0012
US - DK č.12 - 25.10.2017
Úradná správa č.: 12 zo dňa 25. októbra 2017 Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: D37 Marek Kozík, 1148229, Košecké Podhradie - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D38 Marek Lukáč, 1202616, Podvažie – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D39 Jaroslav Tlapák, 1063332, Kolačín – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a D40 Igor Španko, 1226113, Lazy pod Makytou – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a Ostatné DS: D41 TJ Slovan Dolné Kočkovce – pokuta 100,-€ podľa čl. 59, 64/1a, 5, 71/3a,e, RS/B 10.1.2 (nenastúpenie družstva dorastu na zápas) Oznamy DK: Zápas VI. ligy dorastu Dolné Kočkovce – Pružina v riešení. Hráč Radovan Návoj (1330973) má predbežným opatrením podmienečne pozastavený výkon športu, Ladislav Kučík (1049510) má predbežným opatrením podmienečne pozastavený výkon funkcie VD dorastu. DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb DK nebude prihliadať.
Rozhodnutie: PB-DK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 28.10.2017 20:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Kozík Vylúčený hráč 10 EUR 28.10.2017 20:12
Marek Lukáč Vylúčený hráč 10 EUR 28.10.2017 20:12
Jaroslav Tlapák Vylúčený hráč 10 EUR 28.10.2017 20:14
Igor Španko Vylúčený hráč 10 EUR 28.10.2017 20:14
POKUTY