Disciplinárna komisia
PB-DK-2018/2019-0001
ÚS - DK č.1 - 3.8.2018
Zmena DS: D146 Peter Ignácik, 1250565, Udiča – pokuta 15,-€ podľa 12, 37/5,6 (9 ŽK) Upustenie od výkonu zvyšku DS podľa čl. 41: U1 Martin Furdzo, 1269321, Udiča – 1 týždeň P, skúšobná doba do 3.11.2018 Ostatné: U2 TJ Kovo Beluša – pokuta 200,-€ podľa 12, 64/1a,5, RS/A 5.5 (odhlásenie družstva prípraviek zo súťaže) Oznamy DK: DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 8 a čl. 34 ods. 7 bol výkon všetkých DS uložených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých dĺžka nie je viac ako 6 mesiacov, prerušený od 20.6.2018 do 3.8.2018. DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 05.08.2018 20:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Furdzo žiadosť o zmenu výkonu disciplinárnej sankcie 10 EUR 05.08.2018 21:01
POKUTY