Disciplinárna komisia
PB-DK-2018/2019-0002
ÚS - DK č.2 - 9.8.2018
Ostatné: U3 TJ Hradčan Lednica – pokuta 200,-€ podľa 12, 64/1a, 5, RS/A 5.5 (odhlásenie družstva dorastu zo súťaže) Oznamy DK: DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 14:39
Stav: Nové
POKUTY