Disciplinárna komisia
PB-DK-2018/2019-0012
ÚS - DK č.12 - 19.10.2018
Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17: U59 Roman Jeleník, 1270482, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK) U60 Martin Furdzo 1269321 Udiča - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) U61 „Ž“ Oliver Luliak, 1321530, Lazy – 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a, 39 (vulgárne okríknutie R) U62 Martin Mozolík, 1258078, Košeca – 1 s.s. N podľa 45/1,2a, 71/3a (stiahnutie súpera v gólovej príležitosti) U63 Miloš Šesták, 1249624, Streženice – 2 s.s. N podľa 49/1a,2a, 71/3a (sotenie súpera v prerušenej hre) U64 Tomáš Majerík 1150123 Horná Poruba - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK) U65 Ľuboš Magerčiak, 1148282, Valašské Příkazy – 1 mesiac N podľa 53/1,2b, 71/3e od 30.3.2019 (neoprávnený štart) Ostatné: U66 Marián Pavlík, 1091885, Orlové – zákaz výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac N podľa 53/3b, 71/3e od 19.4.2019 (U 65) U67 TJ Dynamo Orlové – pokuta 70,-€ podľa 12, 53, RS/B 10.1.8 (U 65) U68 TJ Jednota Lazy pod Makytou – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U61) U69 TJ Slovan Dolná Mariková – pokuta 50,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3a,e, RS/B 10.1.12 (nedohratie zápasu dospelých, nenahlásenie zranených) U70 Martin Mikulec, Orlové - zákaz výkonu funkcie VD na 1 mesiac N podľa 53/3b, 71/3e od 19.4.2019 (U 65) Oznamy DK: Žiadosť Peter Pagáč – zamieta sa, disciplinárna sankcia na dolnej hranici sadzby. DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...) DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku. Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: PB-DK-2018/2019-0012
Dátum zaevidovania: 19.10.2018 20:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Jeleník ŽK po 5.napomínaní 10 EUR 19.10.2018 20:43
Martin Furdzo vylúčený hráč 10 EUR 19.10.2018 20:43
Oliver Luliak vylúčený hráč 5 EUR 19.10.2018 20:44
Martin Mozolík vylúčený hráč 10 EUR 19.10.2018 20:44
Miloš Šesták vylúčený hráč 10 EUR 19.10.2018 20:45
Tomáš Majerík vylúčený hráč 10 EUR 19.10.2018 20:45
POKUTY