Komisia mládeže
Členovia
Martin Bednár
Štefan Žibrún
Jozef Jurena
Tajomníci